Uppskattade nätverksträffar

Våra nätverksträffar är mycket uppskattade och är ett bra tillfälle för kunder med samma typ av verksamhet att utbyta erfarenheter. Nätverket träffas minst två gånger per år och oftare vid behov.

Infotool har officiella nätverk för kommuner, landsting,folktandvård och universitet/högskolor. De övergripande målen med ett nätverk kan sammanfattas på följande sätt:


Kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Samtliga kunder i nätverket har uttryckt stort intresse för att se hur andra arbetar och få idéer till hur man kan utnyttja The Diver Solution på bästa sätt på hemmaplan.


Samutnyttjande av resurser

Nätverket kan vara ett sätt att hjälpas åt över gränserna och få tillgång till fler resurser än bara den egna organisationens.


Gemensamma applikationer

I förlängningen ska nätverket kunna ta fram gemensamma generella applikationer som ska kunna användas av alla (alternativt några) kunder. Om de kan göras gemensamma beror givetvis på området och om man har gemensamma system.


Information om senaste nätverksträffen hittar du på Infotool Download.


Jag är intresserad av nätverk för:

Kommuner
Landsting
Folktandvård
Universitet/Högsk.
Epostadress:

Infotool Nätverksträffar
BIRGER JARLSGATAN 33, BOX 5010 SE-102 41 STOCKHOLM
PHONE +46 8 753 49 80
WWW.INFOTOOL.SE
Infotool SALES@INFOTOOL.SE
  BREDGATAN 2, SE-302 50 HALMSTAD
PHONE: +46-35-15 66 85
 

Om cookies