Utvecklarkurs Best Practice

Huruvida ett projekt blir framgångsrikt i längden eller inte kan ofta bero på enkla saker, såsom exempelvis att grundtanken i namnsättning, upplägg och arbetsmetodik håller hela vägen.

Från rådata till färdigpublicerad presentation

Denna kurs knyter ihop hela Diver Solution och ger dig en helhetsbild och en trygghet i kunskapen när du ska använda de olika delarna av systemet. Vi går igenom hela kedjan från start till mål med verklighetstrogna praktiska exempel, samtidigt som du får tips och råd för ett hållbart projekt.


Under kursen extraheras och integreras data från olika källor, databaser, textfiler eller redan befintliga analysmodeller med ETL-verktyget Visual Integrator. Därefter transformeras data till det format som används inom det praktiska exemplet. Analysmodeller byggs för användning i ProDiver som i sin tur gör underlag till rapporter och grafer som slutligen presenteras i webbportalen DivePort.


Målgrupp och förkunskaper

Denna kurs vänder sig till diverutvecklare och beställare som önskar få en mer komplett bild av hur lösningar byggs upp i Diver Solution. Förkunskapskrav är att du har gått kurserna Workbench ETL, Workbench Modelldesign och Diver Grundkurs eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper

Vad har jag lärt mig efter kursen?

Efter avslutad kurs har du fått överblick av hela processen från rådata till färdig presentation i The Diver Solution. Du kan integrera och bearbeta olika typer av data från olika källor och har kännedom om hur du bygger ändamålsenliga analysmodeller till ProDiver och vet hur du tar hand om slutresultatet i DivePort.

Innehåll

  • Genom ett praktiskt exempel arbeta igenom processen från rådata till färdig presentation
  • Att integrera och bearbeta data från olika källor i Visual Integrator
  • Att bygga ändamålsenliga analysmodeller, som t.ex. årsmodeller, till ProDiver
  • Att förbereda data i ProDiveMaster och ProDiver för presentation i webbportalen DivePort
  • Att publicera den färdiga presentationen i DivePort

Allmänt

Kursen är en workshop där deltagarna får tillgång till PC.


Kursfakta


Kurslängd

1 dag

Pris

6000 kr exkl. Moms
I priset ingår lunch, fika och kursdokumentation.

Plats

Kurserna genomförs i våra lokaler på Birger Jarlsgatan 33, Stockholm

Kontakt

Vill du anpassa en kurs efter era behov eller har du andra frågor kontakta utbildningsansvarig per email.

Mikael.Renstrom@infotool.se

08-517 99 010


Boka utbildning

BIRGER JARLSGATAN 33, BOX 5010 SE-102 41 STOCKHOLM
PHONE +46 8 753 49 80
WWW.INFOTOOL.SE
Infotool SALES@INFOTOOL.SE
  BREDGATAN 2, SE-302 50 HALMSTAD
PHONE: +46-35-15 66 85
 

Om cookies