Workbench ETL

Visual Integrator är ett grafiskt gränssnitt i Workbench där du skapar skript för databearbetning. Du får hela tiden en överblick över vad som sker med datat i de olika stegen.
Med Visual Integrator får du tillgång till ett komplett ETL-verktyg. (ETL= Extract, Transform, Load). Med detta verktyg kan du extrahera och integrera data från olika källsystem och vid behov kalkylera, rotera, filtrera och på andra sätt modifiera informationen enligt önskemål.

Visual Integrator kan även utnyttjas för att ladda information till en databas, alternativt kan man välja att bygga analysmodeller som sedan utgör ett informationslager. Det går också skapa tunnelskript med Visual Integrator, vilket gör att användarna kan få tillgång till realtidsinformation.

Målgrupp och förkunskaper

Denna kurs vänder sig till dig som tar fram underlag för beslutsdokument genom uttag ur databaser eller textfiler, samt till dig som i dag sitter och gör sammanställningar i Exceldokument med data från olika källor. Du bör ha gått Diver Grundkurs för att förstå hur datat kommer att användas i slutändan.

Vad har jag lärt mig efter kursen?

Efter avslutad kurs har du kunskap om ett kraftfullt och användarvänligt ETL-verktyg som med fördel utnyttjas för att skapa indatat till divermodeller, men som även kan användas i andra delar av din organisation. Vi rekommenderar att du även går kursen Workbench Modelldesign och Dykplaner för att förstå hur datat ska användas till modellbyggen.

Innehåll

  • Gränssnittet Workbench Visual Integrator
  • Olika input-objekt
  • Processobjekt för hopslagning av data, kalkyleringar, formatering, rankning, sortering, filtrering, gruppering, rotering av data
  • Olika output-objekt
  • Arbeta med flera tasks
  • Dynamiska och statiska parametrar i integratorscript
  • Tunnelscript
  • Inställningar i Workbench för Visual Integrator

Allmänt

Deltagarna får tillgång till PC och vi jobbar praktiskt med övningar. Kursdokumentation på engelska ingår.


Kursfakta


Kurslängd

1 dag

Pris

6000 kr exkl. Moms
I priset ingår lunch, fika och kursdokumentation.

Plats

Kurserna genomförs i våra lokaler på Birger Jarlsgatan 33, Stockholm

Kontakt

Vill du anpassa en kurs efter era behov eller har du andra frågor kontakta utbildningsansvarig per email.


Boka utbildning

BIRGER JARLSGATAN 33, BOX 5010 SE-102 41 STOCKHOLM
PHONE +46 8 753 49 80
WWW.INFOTOOL.SE
Infotool SALES@INFOTOOL.SE
  BREDGATAN 2, SE-302 50 HALMSTAD
PHONE: +46-35-15 66 85
 

Om cookies