Workbench Modelldesign och Dykplaner

Alla organisationer behöver någon typ av uppföljning. Om informationen finns lagrad så går den att analysera.
Med hjälp av verktygen i The Diver Solution kan du extrahera denna information och bygga de modeller som därefter utnyttjas i The Diver Solutions analys och rapporterings-verktyg. Med hjälp av rätt information, som byggts ihop på rätt underlag, så är det lättare att fatta rätt beslut.

Målgrupp och förkunskaper

Denna kurs vänder sig främst till utvecklare som ska tillgodose organisationens behov av analysmodeller. Förkunskapskrav är att du har gått Diver Grundkurs och rekommenderat är att du även gått Workbench ETL.

Vad har jag lärt mig efter kursen?

Efter avslutad kurs kommer du att kunna skapa de modeller som verksamheten behöver för sina analyser och rapporter. Du kommer också att lära dig hur du kopplar in extern information, samt hur du kopplar ihop flera modeller så att de upplevs som en enda datakälla. Vi kommer även att diskutera hur man hanterar stora datamängder och hur man optimerar byggtider och svarstider. Vi rekommenderar att du även går Best Practice-kursen för att få överblick av helheten.

Innehåll

  • Bygga analysmodeller
  • Hantera olika indatakällor
  • Få förståelse för modellstruktur och fälttyper
  • Formatera, sortera och redigera fält
  • Hantera stora datamängder och optimera modellprestanda
  • Skapa och tolka loggar
  • Skapa dykplaner med hjälp av ProDiveMaster i Workbench
  • Få förståelse för relationer mellan modeller, dykplaner och markörer
  • Hantera inställningar för builder i Workbench

Allmänt

Deltagarna får tillgång till PC och vi jobbar praktiskt med övningar. Kursdokumentation på svenska ingår.


Kursfakta


Kurslängd

1 dag

Pris

6000 kr exkl. Moms
I priset ingår lunch, fika och kursdokumentation.

Plats

Kurserna genomförs i våra lokaler på Birger Jarlsgatan 33, Stockholm

Kontakt

Vill du anpassa en kurs efter era behov eller har du andra frågor kontakta utbildningsansvarig per email.


Boka utbildning

BIRGER JARLSGATAN 33, BOX 5010 SE-102 41 STOCKHOLM
PHONE +46 8 753 49 80
WWW.INFOTOOL.SE
Infotool SALES@INFOTOOL.SE
  BREDGATAN 2, SE-302 50 HALMSTAD
PHONE: +46-35-15 66 85
 

Om cookies