När flexibilitet och snabbhet har betydelse

The Diver Solution är både ett flexibelt och snabbt beslutsstöd. När systemets information distribueras till dig och dina medarbetare inom organisationen skapas insikt och acceptans för nödvändiga beslut.

Informationen blir ett medel för att effektivt styra verksamheten och bidrar till en mer öppen organisation där alla medarbetare agerar mot gemensamma och väldefinierade mål. Med informationen från The Diver Solution vet ni också varför.


Investera i ett effektivt beslutsstöd

The Diver Solution är ett beslutsstöd som anpassas efter din verksamhets storlek och innehåll. Systemet hämtar och analyserar enbart den information som har betydelse för att nå dina definierade mål. Informationen hämtas från verksamhetens affärskritiska system – ekonomi, lön och personal, distribution, tillverkning, försäljning, crm, patientadministration, lab och läkemedel m.fl.


Med The Diver Solution som beslutsstöd och ledningsinformationssystem arbetar din organisation effektivare som helhet vilket leder till att och du och dina medarbetare i högre grad kan uppnå era lönsamhets- och budgetmål.


Analys, styrkort och rapportverktyg i ett

The Diver Solution blir vad du gör det till - från rapportverktyg till styrkort. Ett bra beslutsstöd sätter användaren i fokus och det är precis det som The Diver Solution gör. Med ett pedagogiskt och intuitivt användargränssnitt som du lätt lär dig får du enkelt tillgång till relevant och uppdaterad information presenterad efter behov. Ju fler i din organisation som använder samma verktyg desto bättre avkastning ger din investering.

Nu är det tid att uppgradera till version 7.0!
Beställ direkt via e-post till support@infotool.se


Dimensional Insight
ligger i framkant bland utvecklarna av BI-system och The Diver Solution vinner årligen flera utmärkelser.
BIRGER JARLSGATAN 33, BOX 5010 SE-102 41 STOCKHOLM
PHONE +46 8 753 49 80
WWW.INFOTOOL.SE
Infotool SALES@INFOTOOL.SE
  BREDGATAN 2, SE-302 50 HALMSTAD
PHONE: +46-35-15 66 85
 

Om cookies