Implementationsgaranti

Vårt arbetssätt med grundligt förarbete gör att vi alltid kan ge leveransgaranti med tidsplan och budget.

Enkel implementation med leveransgaranti

Implementationer av affärs- och beslutssystem skapar ofta oro och i många fall resulterar det i kostsamma projekt. Infotool ger maximal trygghet genom hela processen för att minska risker och säkerställa kvaliteten. Vi går så långt att vi ger dig en implementationsgaranti.


Våra lösningar är oberoende av plattform och IT-struktur och de kan integreras med dina befintliga och framtida system. Våra konsulter ser till att lösningarna anpassas till din verksamhet och du får en implementation färdig att tas i bruk direkt för snabba resultat.

 

Helintegrerat och driftsäkert system

The Diver Solution ger ordet helhetslösning en ny innebörd. The Diver Solution är ett komplett system för analys och uppföljning  som snabbt och enkelt tar fram information från alla delar av din verksamhet. Plattformen kan administreras från ett ställe och du har snabb tillgång till nyckeltal och rapporter. Förutom att vara driftsäkert är The Diver Solution mycket resurssnålt gällande hårdvara, vilket gör att dina investeringar räcker längre.

Nu är det tid att uppgradera till version 7.0!
Beställ direkt via e-post till support@infotool.se


Dimensional Insight
ligger i framkant bland utvecklarna av BI-system och The Diver Solution vinner årligen flera utmärkelser.
BIRGER JARLSGATAN 33, BOX 5010 SE-102 41 STOCKHOLM
PHONE +46 8 753 49 80
WWW.INFOTOOL.SE
Infotool SALES@INFOTOOL.SE
  BREDGATAN 2, SE-302 50 HALMSTAD
PHONE: +46-35-15 66 85
 

Om cookies