The Diver Solution som Software as a Service

Alla fördelar – ingen huvudvärk!

Fördelarna med SaaS är många: inga installationer, inga uppdateringar, tillgänglighet överallt där internet finns samt automatiserad säkerhetskopiering. Förutom att stora summor sparas, slipper du oroa dig för backup eller att servern ska gå ner. Organisationen kan koncentrera sig på sin verksamhet och slipper själva handhavandet av lösningen.


Att hyra beslutsstöd påminner om leasing

SaaS innebär även en finansieringsfördel. Man behöver inte betala allting direkt utan har en förutsebar kostnad varje månad. Det kan liknas vid operationell leasing.

Extra stor nytta av SaaS har de kundgrupper som betalar månadsvis. De får då en lösning som är anpassad av Infotool så att man t.ex. hämtar in data från flera olika parter samtidigt. Detta gäller bl.a. farmaceutiska kunder, där vi kan sammanställa rådata från olika mätföretag på en server.

 

Bekvämt, säkert och kostnadseffektivt att ha beslutsstöd som SaaS

Serverparken sköts av skicklig personal som direkt får larm om något skulle inträffa. Och eftersom man samlar många användare i samma serverhall, får alla våra kunder – stora som små – en kvalitetsnivå, säkerhet och funktionalitet som normalt är förbehållet stora koncerner. Att hyra beslutsstöd är kort sagt en smart affär!

 

Vad är SaaS?

SaaS (software as a service) går ut på att tillhandahålla stora skalbara it-resurser som tjänster på internet. Andra vanliga begrepp är t.ex. Reporting as a software (RaaS) och Platform as a service (PaaS). Tekniken gör det möjligt att köra kapacitetskrävande tillämpningar och lagra stora mängder information utan att behöva använda egna servrar och därmed oroa sig för att ”gå i taket”.

Nu är det tid att uppgradera till version 7.0!
Beställ direkt via e-post till support@infotool.se


Dimensional Insight
ligger i framkant bland utvecklarna av BI-system och The Diver Solution vinner årligen flera utmärkelser.
BIRGER JARLSGATAN 33, BOX 5010 SE-102 41 STOCKHOLM
PHONE +46 8 753 49 80
WWW.INFOTOOL.SE
Infotool SALES@INFOTOOL.SE
  BREDGATAN 2, SE-302 50 HALMSTAD
PHONE: +46-35-15 66 85
 

Om cookies