Beslutsstöd för verksamhetsstyrning med bästa möjliga datakvalitet

Infotools verktyg för analys, uppföljning och nyckeltal ger förfinade beslutsunderlag för att styra din verksamhet mot bestämda kvalitets- och lönsamhetsmål. Systemen ger dig begripliga och tillförlitliga underlag för att fatta ”rätt” beslut.

Våra beslutsstöds- och planeringssystem minimerar utrymmet för den ”mänskliga faktorn” att smyga sig in för att genom förbiseende, glömska eller slarv producera mindre bra beslutsunderlag.  (Läs minskad användning av traditionella och individuella verktyg som tex MS Excel.) Vi förenklar det svåra genom att erbjuda verksamhetsorienterade lösningar med hög funktionalitet och användarvänlighet.


Det enkla är det geniala

Infotools system anpassas för att kunna passa din verksamhet som hand i handske, de kan skräddarsys för varje unik organisation och användare. Våra system är utvecklade utifrån intelligent och tillförlitlig teknik. Målet har varit att skapa kraftfulla verktyg för planering, analys, kontroll och verksamhetsstyrning som dessutom är lättanvända.


Användarvänligheten är inbyggd i systemen utan att det minskar dess kvalitet eller kapacitet att hantera och analysera stora mängder information och komplexa strukturer.


Beslutsstöd baserat på verkligheten

För att nå budget- och kvalitetsmål krävs en sann bild av verkligheten, av hur just din organisation presterar. Det krävs även tillförlitliga beslutsunderlag för att optimera de tre storheterna kostnad, kvalitet och vinst. The Diver Solution har förmåga att dyka ner i det hav av information som omger din affärsverksamhet och hitta den information som ger det mest relevanta beslutsstödet för dig och dina medarbetare. Systemets främsta egenskaper är flexibilitet, snabbhet och förmågan att göra komplex information lättförståelig och tillgänglig för alla i din organisation.

Nu är det tid att uppgradera till version 7.0!
Beställ direkt via e-post till support@infotool.se


Dimensional Insight
ligger i framkant bland utvecklarna av BI-system och The Diver Solution vinner årligen flera utmärkelser.


BIRGER JARLSGATAN 33, BOX 5010 SE-102 41 STOCKHOLM
PHONE +46 8 753 49 80
WWW.INFOTOOL.SE
Infotool SALES@INFOTOOL.SE
  BREDGATAN 2, SE-302 50 HALMSTAD
PHONE: +46-35-15 66 85
 

Om cookies