För mer information om våra planeringssystem kontakta:

Jens Rundquist
08 –517 990 04
 

Infotool Budget och Prognos - det effektiva och enkla sättet att budgetera på

Med Infotool Budget och Prognos är det effektivt och enkelt för både ekonomiavdelning, controllers och verksamhetschefer att lägga budget och prognos.


Spara tid med en effektiv process

Tack vare det processorienterade arbetssättet får ekonomiavdelningen mycket bättre kontroll och överblick över budget-/prognosprocessen. Det sparar mycket tid och ger ett helt annat lugn i organisationen både innan och under processen.


Enkelhet

Användare av Infotool Budget och Prognos uppskattar enkelheten och användarvänligheten med systemet. Att på ett enkelt sätt arbeta med alla löneuppgifter som redan är inlästa från personalsystemet gör det mycket snabbare och roligare att jobba med den största kostnadsposten i organisationen.


   ” - Vi vinner tid, minskar risken för fel och genom att alla jobbar i ett gemensamt system, får vi en mer enhetlig struktur på budgetprocessen" säger Huddinge kommuns chefscontroller Bo Garneij.


Säkerhet i siffror

Möjligheten att automatiskt skapa inmatningsformulär anpassade för målgruppen med rätt konton från början ger mycket goda förutsättningar för att rätt information läggs in av användarna. Det ger i sin tur en mycket stor säkerhet i siffrorna för budgeten.


BIRGER JARLSGATAN 33, BOX 5010 SE-102 41 STOCKHOLM
PHONE +46 8 753 49 80
WWW.INFOTOOL.SE
Infotool SALES@INFOTOOL.SE
  BREDGATAN 2, SE-302 50 HALMSTAD
PHONE: +46-35-15 66 85
 

Om cookies