För mer information om våra planeringssystem kontakta:

Jens Rundquist
08 –517 990 04
 

Införandeprocess

Infotools införandeprocess utgår ifrån en förstudie där vi går igenom målsättning, förutsättningar och avgränsningar för projektet. Vi definierar vilka grunddata som behövs för att sätta upp en första budget, till exempel organisationshierarki och kontoplan, och tar fram en projektplan. Under implementationen arbetar Infotool och kunden iterativt i nära samarbete med konfiguration och uppsättning av en initial budget. Acceptanstest tar vid för att säkerställa att verksamhetskraven uppfylls. Efter utbildning av administratörer och användare kan lösningen slutligen driftsättas. 

IBP sätts upp i Infotools molnmiljö och kan omedelbart driftsättas. Verktyget kan även införas i kundens egen miljö, om så önskas.IBP är ett fullödigt budget- och prognosverktyg med många manårs utveckling. Systemet är baserat på ett flertal kundprojekt och stödjer de allra flesta behov. Vi rekommenderar att kunden börjar använda IBP out-of-the-box och välkomnar önskemål om vidareutveckling när kunden lärt känna verktyget väl. Om särskilda krav identifieras, sätter vi upp ett separat projekt för att lösa dem.

Vårt mål är att ett fungerande system för budget- och prognos för er organisation skall vara klart för acceptanstest efter fyra veckor och att systemet skall vara driftsatt efter åtta veckor.

BIRGER JARLSGATAN 33, BOX 5010 SE-102 41 STOCKHOLM
PHONE +46 8 753 49 80
WWW.INFOTOOL.SE
Infotool SALES@INFOTOOL.SE
  BREDGATAN 2, SE-302 50 HALMSTAD
PHONE: +46-35-15 66 85
 

Om cookies