Inköp och försäljning

Många verksamheter ägnar sig åt inköp och försäljning. Det kan vara försäljning av fysiska produkter till kunder, eller intern försäljning av tjänster mellan olika delar av verksamheten. Därför har vi utvecklat en speciell modul för inköp och försäljning.

I modulen kan man enkelt administrera sina inköp och försäljningar. Från ett grafiskt gränssnitt kan man också själv administrera sina produkt- eller tjänstekataloger. Produkt- och tjänstekataloger kan versioneras, så att nya budgetar använder färska uppgifter, samtidigt som historisk data behålls intakt.

Konteringslogik och beräkningar anpassar vi till er verksamhet.


BIRGER JARLSGATAN 33, BOX 5010 SE-102 41 STOCKHOLM
PHONE +46 8 753 49 80
WWW.INFOTOOL.SE
Infotool SALES@INFOTOOL.SE
  BREDGATAN 2, SE-302 50 HALMSTAD
PHONE: +46-35-15 66 85
 

Om cookies