För mer information om våra planeringssystem kontakta:

Jens Rundquist
08 –517 990 04

Produktionsplanering

Behovet av produktionsplanering inom hälso- och sjukvård har ökat markant. Infotool har därför tagit fram en lösning för produktionsplanering. Lösningen är framtagen för att kunna planera operationer och besök.
Principen för produktionsplaneringen är att man på en central nivå i organisationen gör ett planeringsunderlag där man bestämmer på vilka nivåer i organisationen det ska planeras samt det antal som ska utföras under året. På lokal nivå registrerar man in hur man tänker sig fördela detta antal veckovis under aktuellt år.

Produktionsplaneringen är en komplett lösning som är helt integrerad med beslutsstödet The Diver Solution med färdiga rapporter och analyser.

BIRGER JARLSGATAN 33, BOX 5010 SE-102 41 STOCKHOLM
PHONE +46 8 753 49 80
WWW.INFOTOOL.SE
Infotool SALES@INFOTOOL.SE
  BREDGATAN 2, SE-302 50 HALMSTAD
PHONE: +46-35-15 66 85
 

Om cookies