2014-03-18

Infotools plug-in till Microsoft Dynamics AX sparar tid och pengar

Kostnadseffektivt och lönsamt beslutsstöd = The Diver Solution*! Kom till Värnamo den 14 maj på mässan Logistik & Affärssystem och prata med oss!


ERP Connector från Infotool sparar tid och pengar 

  • Hitta prisfel och antalsfel på order innan fakturering  
  • Automatiska påminnelser till leverantör   
  • All återkommande rapportering kan automatiseras   

Infotool har i samarbete med åhus studioData tagit fram denna plug-in BI portal för Microsoft Dynamics AX. Det finns en lösning med färdiga dashboards och rapporter för Finance, Sales, Purchase, Production, Warehouse och Main Data.

Förutom detta finns också miljöer för Tablet och Mobile, samt Administration Environment för att hålla koll även på drift och förvaltning.

Vinsten med lösningen är att man kommer igång direkt till en låg kostnad jämfört med att utveckla själv.


Vill du veta mer?

Gunilla Gustafsson, senior BI-konsult och vår expert för tillverkande och distribuerande företag svarar på alla dina frågor gällande Infotools plug-in till MS Dynamics AX.


 Kontakta Gunilla för att få reda på mer!

Namn
Företag
Epostadress


*) The Diver Solution toppar listorna för bästa TCO, Total Cost of Ownership, i flera undersökningar från bl.a. GartnerBARCWisdom of Crowds och KLAS.
BIRGER JARLSGATAN 33, BOX 5010 SE-102 41 STOCKHOLM
PHONE +46 8 753 49 80
WWW.INFOTOOL.SE
Infotool SALES@INFOTOOL.SE
  BREDGATAN 2, SE-302 50 HALMSTAD
PHONE: +46-35-15 66 85
 

Om cookies