Personalapplikationen HR-BI

För många företag och organisationer är lönekostnaden den största kostnadsposten av alla. Det är också viktigt att personalen mår bra och är på plats för att verksamheten ska gå bra. Det är därför viktigt att kunna följa både kostnader och anställda på ett bra sätt.


Utmaningen med personalinformation

Personalinformation rymmer väldigt många olika aspekter. Några av dessa är: antal anställda, inhyrd personal, anställningar, avlönade, anställningsform, sysselsättningsgrad, avlöningsform, personalomsättning, årsarbetare, frånvaro, närvaro, sjukfrånvaro, kort och lång sjukfrånvaro, lönekostnader, lön per personalgrupp, kompetens och pensionsavgångar. Det säger sig självt att det kräver både tid och kompetens att kunna ta fram rätt siffror och att dessa är korrekt framtagna med rätt definitioner och jämförbara över år.

Lösning

Infotool har tillsammans med HR Fokus tagit fram en personalapplikation som baseras på standardbegrepp inom personal och som kan använda valfritt personal- och/eller lönesystem som grund. Fördelen med Personalapplikationen är att
  • All personalinformation finns på ett ställe med rätt definitioner
  • Information kan kombineras från flera lönesystem och personalsystem över landsgränser
  • Personalinformation kan integreras med ekonomi- och verksamhetsinformation

Exempel ur Personalapplikationen HR-BI

Personalomsättning

Personalomsättning - Personal


Pensionsavgångar

Pensionsavgångar - Personal


Lönekostnader

Lönekostnader - Personal


Kontakt

Vill du veta mer om personalapplikationen?

Kontakta Per Nyberg
08 – 517 990 01
Visste du att?

Personalinformation kan integreras med ekonomi- och verksamhetsinformation.
Personalapplikationen - ikoner

Umeå universitet

Två veckors arbete tar nu några minuter för Umeå universitet.Kontakt
Vill du veta mer om fördelarna med personalapplikationen?

Kontakta Per Nyberg
08 – 517 990 01


BIRGER JARLSGATAN 33, BOX 5010 SE-102 41 STOCKHOLM
PHONE +46 8 753 49 80
WWW.INFOTOOL.SE
Infotool SALES@INFOTOOL.SE
  BREDGATAN 2, SE-302 50 HALMSTAD
PHONE: +46-35-15 66 85
 

Om cookies