Piteå kommun ny kund till Infotool

Efter en upphandling har Piteå kommun valt Infotool som leverantör av beslutsstödet Diver.


Diver ska införas för upp till 300 chefer och andra nyckelanvändare.


Beslutsstödet ska innehålla rapporter och analyser med information från ekonomi-, personal-, skol- och vård och omsorgssystem.


För att effektivisera och förenkla arbetet ska Diver också integreras med Piteå kommuns verksamhetsplaneringssystem Stratsys.BIRGER JARLSGATAN 33, BOX 5010 SE-102 41 STOCKHOLM
PHONE +46 8 753 49 80
WWW.INFOTOOL.SE
Infotool SALES@INFOTOOL.SE
  BREDGATAN 2, SE-302 50 HALMSTAD
PHONE: +46-35-15 66 85
 

Om cookies