2015-06-25

Infotool är ledande på att skapa kundnöjdhet i Sverige!

Infotool är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under 2015 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning.

Varje år genomför Radar (www.radareco.se) en större undersökning runt kundupplevda värden och kvalitet. I år deltog över 1 000 svenska verksamheter i att bedöma sina leverantörer i vad som är Sveriges största kvantitativa undersökning hos IT-beslutsfattare runt levererad kundnöjdhet.

BIRGER JARLSGATAN 33, BOX 5010 SE-102 41 STOCKHOLM
PHONE +46 8 753 49 80
WWW.INFOTOOL.SE
Infotool SALES@INFOTOOL.SE
  BREDGATAN 2, SE-302 50 HALMSTAD
PHONE: +46-35-15 66 85
 

Om cookies