Verksamhetsutveckling för maximal effekt

Målet för din organisation är troligtvis att bli effektivare, smartare och lönsammare. Vägen dit är beroende av din verksamhet och vi på Infotool vill hjälpa dig att lyckas med din verksamhetsutveckling. Ditt mål är vårt mål!

Intelligent verksamhetsutveckling ger smart organisation

Många företag investerar åtskilliga miljoner i system som ska förse organisationen med rätt information i rätt tid och bidra till en verksamhetsutveckling. Problemet är att komplexa affärssystem ofta är komplicerade att använda och många stora systeminvesteringar utnyttjas endast till full kapacitet av ett fåtal kunniga användare. Ofta är det dessa användare som har minst nytta av den information och underlag som systemen kan prestera.

Infotool erbjuder lösningar så att hela din organisation får nytta av den information som finns lagrad i systemen. Infotool är det intelligenta alternativet som genom användarvänliga planeringssystem och system för beslutsstöd bidrar till en positiv verksamhetsutveckling.


Rätt information driver din verksamhetsutveckling

Fokus ligger på att alla i organisationen enkelt och snabbt ska få fram relevant information. Infotools system är så användarvänliga och intuitiva att de snabbt blir en självklar del i det dagliga arbetet. Nyckelorden är enkelt, snabbt och överskådligt. Att systemen är lättanvända ger engagerade och delaktiga medarbetare. Det i sin tur gör att organisationen fokuserar på väsentligheter och verksamhetens kärnområden.

Infotool är ledande på leveranskvalitet

Infotool är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under 2015 enligt Radars stora granskning av leverantörskvalitet.Infotool har självklart högsta kreditvärdighet

BIRGER JARLSGATAN 33, BOX 5010 SE-102 41 STOCKHOLM
PHONE +46 8 753 49 80
WWW.INFOTOOL.SE
Infotool SALES@INFOTOOL.SE
  BREDGATAN 2, SE-302 50 HALMSTAD
PHONE: +46-35-15 66 85
 

Om cookies