Trygghet & Flexibilitet

Under tjugo år i branschen har Infotool bidragit till verksamhetsutveckling för närmare tusentalet företag och organisationer som blivit lönsammare och effektiviserat sina verksamheter.

En trygg partner med totallösning

Vi har gedigen erfarenhet av att identifiera kundens behov, av att leda stora projekt och av att utveckla lösningar som fungerar för alla medarbetare i organisationen. Infotool medverkar hela vägen från planering till implementering och full drift. På så sätt minimeras risken för misstag och systemen optimeras för bästa kvalitet.

Vår medverkan bidrar till verksamhetsutvecklingen för att forma en effektiv och intelligent organisation. Vi får mycket beröm för vår personliga service och viljan att alltid erbjuda lösningar som kan nyttjas maximalt – anpassade efter varje unik situation.

Flexibla lösningar för varje kund

Infotools system är kundanpassade i varje del och kan köpas eller leasas. Infotool kan antingen sköta driften på egna servrar eller installera systemen i kundens egen driftmiljö. Vi är etablerade i samtliga nordiska huvudstäder, i Sverige finns dessutom ett regionkontor i Halmstad. Försäljning sker både direkt till kund men även via partners och återförsäljare.

Infotool är ledande på leveranskvalitet

Infotool är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under 2015 enligt Radars stora granskning av leverantörskvalitet.Infotool har självklart högsta kreditvärdighet

BIRGER JARLSGATAN 33, BOX 5010 SE-102 41 STOCKHOLM
PHONE +46 8 753 49 80
WWW.INFOTOOL.SE
Infotool SALES@INFOTOOL.SE
  BREDGATAN 2, SE-302 50 HALMSTAD
PHONE: +46-35-15 66 85
 

Om cookies