HR Fokus

HR Fokus har lång erfarenhet som en av de mest erfarna specialisterna inom utveckling av HR-system och anpassade HR-lösningar. Med kopplingar mot ett stort antal av marknadens befintligt HR- och lönesystem skapar HR Fokus lösningar för bättre beslutsunderlag och enklare administration.


HR fokus och Infotool har tillsammans satt upp en färdig personalapplikation där personalinformation enkelt kan integreras med ekonomi- och verksamhetsinformation.


HR Fokus kontaktuppgifter

HR Fokus AB

Hedvigsgatan 10

702 25 ÖREBRO

Telefon: +46 (0) 19 - 26 99 20

E-post: info@hrfokus.se


Säljkontor i Stockholm

Saltmätargatan 7

113 59 STOCKHOLM

HR Fokus - Vi gör ert lönesystem bättre
www.hrfokus.se

BIRGER JARLSGATAN 33, BOX 5010 SE-102 41 STOCKHOLM
PHONE +46 8 753 49 80
WWW.INFOTOOL.SE
Infotool SALES@INFOTOOL.SE
  BREDGATAN 2, SE-302 50 HALMSTAD
PHONE: +46-35-15 66 85
 

Om cookies