Konsulttjänster för system-, verksamhets- och affärsutveckling

Vi arbetar för att utveckla långsiktiga relationer med våra kunder genom att erbjuda en komplett lösning för tjänster över hela tillämpningens livscykel. Nöjda kunder är vår högsta prioritet.


Infotool konsulttjänster
Våra tjänster innefattar generella konsulting- och implementationstjänster, utbildning, FAQ’s samt löpande IT-support. I kombination med bra programvara garanterar dessa delar en lyckad implementation.

Vi förser er inte bara med lösningar anpassade till er verksamhet utan även support genom alla steg i implementationsprocessen. Detta inkluderar IT-support efter leveransen för att kunna garantera ett lyckat införande i er verksamhet.


Ni kan dra fördel av Infotools produktkunnande och erfarenheter inom just ert verksamhetsområde vilket leder till bättre lösningar och kostnadseffektivitet – och i förlängningen bättre lönsamhet. För oss går systemutveckling självklart hand i hand med verksamhetsutveckling och affärsutveckling. Infotool erbjuder också utbildning; allt från kurser för nybörjare till kompletta lösningar. Läs mer om IT-Learning!

 

Exempel på konsulttjänster

 • Förstudie
  • Förstå behoven
  • Definiera lösningen
  • Formulera kraven för att tillgodose lösningen
 • Projektledning
  • Planering
  • Dokumentation
 • Utveckling av lösningen
 • Driftssättning av lösningen
 • Förvaltning
  • Genomgång av befintlig installation med rekommendation på förbättringar och utveckling
  • Genomförande av nya projekt
  • Kundspecifik IT-support
 • Utbildning i programvara och projekt
  • Kundanpassad
  • Standardiserat kursprogram
 • Teknisk konsulting
  • Installationer/uppgraderingar av serverprogramvara
  • Konfigurationsförändringar serverprogramvara
  • Installation av script för uppföljning av användning
  • Automatisering av behörighetsadministration
  • Designförändringar av webbportal
BIRGER JARLSGATAN 33, BOX 5010 SE-102 41 STOCKHOLM
PHONE +46 8 753 49 80
WWW.INFOTOOL.SE
Infotool SALES@INFOTOOL.SE
  BREDGATAN 2, SE-302 50 HALMSTAD
PHONE: +46-35-15 66 85
 

Om cookies