On-line support via TeamViewer för ständiga förbättringar

Infotool kan erbjuda underhåll och uppdatering av program och dokumentation till alla registrerade kunder. Produktreleaser förekommer ungefär var fjärde månad med full versionsuppdatering uppskattningsvis en gång om året.
Infotool tillhandahåller uppdateringar, programrättningar och programförbättringar inom ramen för gällande supportavtal.

Vår supportservice är tillgänglig via telefon, e-post, fax och Internet. Problemrapporter, utskrifter m.m. kan faxas eller bifogas e-post. Vi kan även utföra support på beställning på plats ute hos kund.
 
Infotool erbjuder on-line support via TeamViewer - mötesplats på webben. Detta unika arbetssätt ger oss möjlighet att ge teknisk support och instruktioner till administratörerna hos våra kunder direkt i realtid.  Vårt supportteam kan, via ett online-möte, se din skärm och - med din tillåtelse - tillfälligt ta kontroll över ditt system och identifiera och lösa problemet genast.

Om du är intresserad av att veta mer om våra tjänster gällande on-line support, hör av dig till oss.

Telefonsupport är tillgänglig för alla användare under kontorstid mellan 09:00 och 17:00. 

  Telefon: 035-29 50 469
Fax: 035-15 66 87
Infotool support
BIRGER JARLSGATAN 33, BOX 5010 SE-102 41 STOCKHOLM
PHONE +46 8 753 49 80
WWW.INFOTOOL.SE
Infotool SALES@INFOTOOL.SE
  BREDGATAN 2, SE-302 50 HALMSTAD
PHONE: +46-35-15 66 85
 

Om cookies