Diver Platform

Mer BI, bättre beslutsstöd för alla.

Med en sann bild av verkligheten och hur din organisation presterar är möjligheterna bättre att nå kvalitets- och lönsamhetsmål. Diver Platform är ett affärsstöd som är en smart genväg som tar dig förbi den traditionella traven av Excel-filer, minimerar utrymmet för mänskliga felmarginaler och ger dig bättre beslutsunderlag.


Med direkt åtkomst till rätt information i rätt tid ökar möjligheterna till samarbete i organisationen, bättre analys och säkrare beslut. Plattformen hämtar information från alla delar av verksamheten och är helintegrerat med IBP, budget- och prognos.


Ju fler i organisationen som använder Diver Platform, desto bättre:

• Ekonomi
• Löner och personal
• Produktion
• Logistik
• Försäljning
• Kundregister

• Patientadministration
• Lab, läkemedel

Vad vill du få ut av beslutsstödet?
Diver Platform anpassas efter just din verksamhet, dyker ner och analyserar stora mängder komplex data och hämtar upp information som har betydelse för dig. Du får rapporter, prognoser, analyser av nyckeltal, uppföljning, målstyrning, bättre kontroll.

Vad kan du koppla ihop med Diver?
Du förenklar det svåra med hög funktionalitet i Diver Platform som kan integreras med samtliga moderna affärssystem som finns på marknaden och kan enkelt kopplas samman med din personalapplikation.

Vem administrerar Diver?

Plattformen administreras från ett ställe, men är transparent i sittinformationsflöde.
Informationen kan presenteras ur flera olika perspektiv och vyer på ett tydligt visuellt sätt till ett obegränsat antal användare.

Hur är det att jobba i Diver?
Mycket enkelt! Med ett pedagogiskt och enkelt gränssnitt lär du dig lätt och hittar ditt nya arbetssätt snabbt. Prova själv, boka en demo.


Mer information om Diver Platform

Vad utmärker Diver Platform?

Diver Platform - styrkan i att vara enkel och enhetlig

Measure Factory - En ny modul i Diver Platform

Klienter i Diver Platform

DivePort - webbportal

DiveTab - för mobila enheter

Gateway - för alla typer av enheter

ProDiver - kraftfull analys och rapportering

Utveckling med Diver Platform

Workbench - utveckling och administration

Kontakta mig

Jag vill veta mer om:
Mina uppgifter
Kontakt mig helst via:
E-post
Telefon