Diver Platform

STYRKAN I ATT VARA ENKEL OCH ENHETLIG
En komplett lösning optimerad för resultat
Dimensional Insight brinner för enkelhet och enhetlighet. Dessa egenskaper är centrala i deras vidareutveckling av Diver Platform. Du behöver inte längre olika lösningar för att läsa in data, validera data, skapa nyckeltal (KPI:er), analysera data eller visualisera data. Diver Platform gör allt detta. Dimensional Insight:s unika teknik bygger på ett flertal patent från ett team av utvecklare som studerat vid anrika MIT. Med hjälp av Diver Platform lyfts data från ett tillstånd utan mening (högar med siffror) till en kraftfull källa för analys och utforskning.INTEGRATION. NYCKELTAL. ANALYS.
Snabbt införande för snabb ROI

Diver Platform är en komplett Enterprise-lösning som innehåller allt från Data Integration till Data Management, Business Rule Management, analys och visualisering. Du får allt i en och samma plattform.

Diver Platform kombinerar externa och interna data för att skapa historiska, aktuella och prediktiva rollbaserade vyer av organisationens data via dashboards och rapporter. Diver Platform har en komplett ax-till-limpa-process för att samla in och sammanställa data för analys där hög datakvalitet garanteras i varje steg, från integration av datakällor till nyckeltal (KPI:er) och analys.

Vad kan man göra med Diver Platform?
 • Integrera din organisations alla data på en central plats
 • Samarbeta med olika intressenter för att definiera affärsregler och nyckeltal
 • Tillämpa affärsregler för högre kvalitet och större tillförlitlighet
 • Definiera behörighetsregler för att hålla data säkra
 • Arbeta snabbt tack vare Diver Platforms datamotor “Spectre” med kolumndatabasteknik
 • Helt fri ad-hoc-analys utan i förväg bestämda drill-down-vägar: fridykning!
 • Self-service till användarna för väl underbyggt beslutsfattande på alla nivåer
 • Genomföra beslutsstödsprojekt med en modern, integrerad och visuell utvecklingsmiljö 
 • Visa data i tilltalande dashboards och scorecards för större användningsgrad

Datamotorn Spectre
Hjärtat i Diver Platform är datamotorn Spectre.
 • En datamotor för framtiden utvecklad specifikt för hög hastighet
 • Mycket skalbar och kan hantera de allra största datamängderna
Kolumndatabasdesign
 • Omvandlar flera rader av data till flera kolumner för snabbare processande
 • En kolumndatabas minskar tiden det tar att returnera svaret på en fråga
Kom igång genom att se denna introduktion till Diver Platform


Mer information om Diver Platform
Fatta bättre beslut som leder till ökade intäkter, minskade kostnader och förbättrade resultat

Vad är nytt i Diver Platform 7.1?
Sammanfattning av nya funktioner och förbättringar i Diver Platform 7.1


Kontakta mig

Jag vill veta mer om:
Mina uppgifter
Kontakt mig helst via:
E-post
Telefon