Diver Platform Klienter - DivePort

Self-service, rapportering, visualisering och dashboard-editor
LEVERANS AV INFORMATION
Visualisera snabbt och enkelt information som är viktig för ditt arbete med DivePort.DivePort är en portal för både self-service och administration som tillhandahåller användaranpassad, aggregerad information om en organisations data för anställda, kunder och partners genom en webbläsare. DivePort är helintegrerad med Diver Platforms datakällor och skapar på så sätt en central ingångspunkt för användarna, med åtkomst till en mängd olika dashboards, rapporter, diagram och analysapplikationer.

DivePort erbjuder

Anpassat innehåll
  • Möjlighet att anpassa innehåll, layout och design baserat på roll, avdelning, organisation och bransch
  • Anpassningsbara presentationer av data i form av grafik och tabeller
Visualisering
  • Data kan visas i en mängd olika typer av diagram med ett stort antal konfigurationsmöjligheter 
  • Analys via kartor, platser och områden
Samarbete
  • Möjlighet att sätta upp mål och tröskelvärden för rapporter och dashboards
  • Exportera rapporter till Excel®, PowerPoint® och PDF
Analys
  • Integrerade data och innehåll från flera olika källor 
  • Möjlighet till inmatning av data för t.ex. korrigering av värden, hantering av mätetal, underhåll av referensdata och kommentering av dashboards
Data
  • Möjlighet att bygga anpassade applikationer för att samla in eller korrigera data vid behov och på rätt plats
  • Införa processer för datainmatning baserade på behov från olika roller eller arbetsflöden TILLGODOSER MÅNGA BEHOV
DivePort tillgodoser behoven hos ett brett spektrum av användare, från analytiker, som vill djupdyka i data för analys, till ledningspersoner som vill övervaka nyckeltal (KPI:er) och användare som behöver en viss rapport.

BEHÖRIGHETSSTYRD TILLGÅNG
DivePort-administratörer kan ställa in behörighetsstyrd tillgång till organisationens data och förse användarna med skräddarsydda vyer av data med hjälp av dykbara dashboards och mätetal som kan presenteras med en mängd olika visualiseringsverktyg.

FRIHET ATT UTFORSKA DATA
DivePort möjliggör för användarna att filtrera, sortera och dyka i data på vilket sätt de vill, utan att behöva kunna komplexa script- och formateringsspråk eller rapportgeneratorteknik.

Mer information om DivePort
DivePort-broschyr:  DivePort-Brochure-05.14.21.pdf 

NetDiver
NetDiver är en webbversion av analysverktyget ProDiver.


Kontakta mig

Jag vill veta mer om:
Mina uppgifter
Kontakt mig helst via:
E-post
Telefon