Diver Platform Klienter - ProDiver

Flerfaldigt prisbelönt klientprogram för analys och rapportering
Ett BI-verktyg med oöverträffade analysmöjligheter

ProDiver är ett BI-analys- och rapportverktyg. ProDiver använder data som är optimerade för analys i antingen en cbase (kolumndatabas) eller i en modell. Man kan använda ProDiver för att visa, skriva ut eller spara data i antingen tabellformat, grafiskt format eller som en rapport.
ProDiver är ett klientprogram i en tvåskikts client/server-arkitektur och arbetar med DiveLine, den centrala serverprogramvaran i Diver Platform.Användargränssnittet består av tre huvudområden:
 • Menyrad och verktygsrad—Standard Windows-menyrad och anpassningsbar verktygsrad som ger snabb tillgång till ProDiver-funktioner
 • Dykfönster—Visuell presentation av data.
 • Konsol—En navigationspanel för dina modelldata (cBase eller traditionell modell).
ProDiver-funktioner
 • Kraftfulla ad-hoc-möjligheter
  Obegränsad vy av data och dimensioner för att möjliggöra tillgång från vilket perspektiv som helst med helt fria dykmöjligheter — du kan göra drill-up, drill-down eller drill-sideways (åt sidan)!
 • Flera vyer
  Flera samtidiga datavyer som möjligör för användare att se olika vyer och format sida vid sida
 • Dimensionsbyte (Dimension switching)
  Möjlighet att byta nyckeldimensionen i en befintlig vy (befintligt dyk), utan att behöva göra om dyk, beräkningar eller formatering
 • Datadrivet
  Datadrivna funktioner för Sök och Filtrering för att snabbt begränsa sökningar till relevant information
 • Dynamisk filtrering
  Dynamisk filtrering som låter användare begränsa datamängden med användarvänliga grafiska komponenter (urvalslistor)
 • Datamanipulering
  Verktyg för datamanipulering som stöder Sortering, Sök, Fokusera och Gruppera
 • Avancerad visning i tabellform
  Komplexa vyer i tabellform inklusive MultiTab, KorsTab och MultiKorsTab
 • Användning av flera datakällor
  Sömlös växling mellan olika datakällor (Hoppa/Jump)
 • Diagram och rapportering
  Integrerade funktioner för diagram och rapportering för alla typer av vyer i tabellform
 • Stöd för tid och period
  Integrerat stöd för tid och perioder, inklusive periodjämförelser och specialanpassade kalendrar
 • Samarbete
  Funktioner för att spara och publicera frågor, rapporter och diagram för återanvändning och distribution via E-post eller webbportaler, både inom och utom Diver Platform-applikationerna
 • Avancerad analys
  Avancerade analysfunktioner som möjliggör för användare att skapa, lagra och publicera sina egenutvecklade beräkningar
 • Varumärkesbyggande
  Anpassningsbara användargränssnitt och visualiseringar som möjliggör för användare att sätta varumärke på både producerat innehåll och själva applikationen 

Kontakta mig

Jag vill veta mer om:
Mina uppgifter
Kontakt mig helst via:
E-post
Telefon