Vad utmärker Diver Platform?

Integration - Nyckeltal - Analys
Integration är nyckeln till bättre resultat
Nära integration av data och applikationer ökar prestanda och ger en enda källa till sanningen.

ORGANISERA. INTEGRERA. TRANSFORMERA.
Ni har flera databaser med kritisk information.
För att analysera och visualisera dessa data, använder många organisationer olika analysverktyg för olika databaser. Detta leder dock till stuprörslösningar med separata informationsmängder och osammanhängande beslutsfattande. Det leder också till höga kostnader p.g.a. flera olika leverantörer och svårigheter att använda det ni tagit fram inom ett visst område, i de andra områdena. 

DIVER PLATFORM LÖSER DETTA GENOM SINA UNIKA INTEGRATIONSMÖJLIGHETER.

Nyckeltal
KPI:er – Mät det som betyder mest

Stärks av ett ramverk som säkerställer att era analytiker och användare ser rätt information på rätt sätt.DEFINIERA. SAMARBETA. MÄT.
Vilka mått är mest kritiska för att er organisation skall bli framgångsrik?

Man köper en analysplattform för att man vill att den skall förenkla beslutsfattande och skapa en enhetlig vy av de siffror som betyder mest.
Många lösningar på marknaden har tyvärr inte stöd för rätt styrning (governance), vilket leder till meningsskiljaktigheter om vad siffrorna betyder och ökar komplexiteten i processen.

Diver Platform har styrning av data inbakad i själva tekniken
Med Diver Platform får du ett ramverk för nyckeltal (KPI:er) och hantering av affärsregler (Business Rule Management) som du kan använda som det är (out-of-the-box) eller anpassa efter dina behov.
Diver Platform möjliggör för dig att samarbeta om definitionerna av nyckeltal och mått, att se definitionerna och ändringshistoriken.
På detta sätt kan du alltid känna trygghet i integriteten i dina data och du kan säkerställa att du och dina kolleger tittar på samma data på samma sätt.

Analys
Analys: Att gå från data till beslut.
Visualisera och utforska dina data på det sätt som är mest värdefullt för dig och din roll.


Medan många analyslösningar erbjuder fördefinierade vägar för drill-down, som endast ger användaren ett sätt att se på data, erbjuder Diver Platform dig friheten att själv bestämma hur du vill utforska och studera data för att skapa mest värde.

Analysklienterna i Diver Platform är designade för många olika typer av användare (data scientists, analytiker, chefer, medarbetare, kunder) och är tillgängliga på ett flertal typer av enheter (desktop, laptop, tablets, mobiltelefoner).

Den särskilda funktionen för presentationsmallar för nyckeltal (”stamps”) gör det möjligt att enkelt designa sin egen dashboard för self-service.

Kontakta mig

Jag vill veta mer om:
Mina uppgifter
Kontakt mig helst via:
E-post
Telefon