Diver Platform - Utveckling

Kraftfull, snabb och enkel Data Management med Workbench
STYR ALLA DELAR AV DIN ETL-PROCESS
Skapa och styr alla dina Data Management-processer på ett ställe med Workbench.


Workbench är en integrerad utvecklingsmiljö (IDE - Integrated Development Environment), framtagen för att förenkla och effektivisera utvecklingen av applikationer som processar och presenterar era data. Workbench använder ett centralt projektbibliotek för att hantera och styra de bakomliggande funktionerna. Med Workbench kan man testa och visuellt studera sina dataflöden och processer. Dessutom utgör Workbench en central ingång till alla Diver Platform-servrar (utveckling, test och produktion), vilket underlättar utveckling, testning och hantering av flera beslutsstödsprojekt.

Med Workbench kan man schemalägga jobb för extrahering, transformering och laddning (ETL – Extract Transform Load) för era projekt. Schemaläggning av ETL-jobb garanterar att era transformerade data är uppdaterade och tillgängliga när era användare behöver dem.

I Workbench kan man organisera och transformera sina rådata till användbara datakällor som sedan presenteras i användarapplikationer. Man kan designa hur data skall presenteras i dykbara dashboards och grafiska tabeller.

Titta på denna video för att få en överblick över Workbench, en visuell integrerad utvecklingsmiljö


Vad kan man göra med Workbench? 
 • Arbeta i en integrerad utvecklingsmiljö
 • Ansluta till och arbeta med projekt
 • Extrahera, transformera och ladda (ETL) data
 • Fullborda hela ETL-processen
 • Bygga och använda kolumndatabaser
 • Tillgängliggöra dataströmmar till analytiker och andra konsumenter av data och information
 • Hantera hela dataflödet
 • Schemalägga och övervaka återkommande uppdateringar av data
 • Administrera användare och grupper samt hantera behörigheter
 • Hantera användare och grupper samt styr tillgången till data

Vad ingår i Workbench?
 • Integrator – integrera datakällor och transformera data
 • Builder – bygg datamodeller
 • Spectre – in-memory-motor för kolumndatabaser
 • Measure Factory – regelbaserad nyckeltalsfabrik med kolumndatabas och AI
 • Production – schemalägg ETL-jobb
 • Table Viewer/Editor
 • Text Editor – med automatisk komplettering och syntaxmarkering
 • PDF Viewer
 • Process Manager – övervaka aktuella jobb
 • Controller – kontrollera och meddela inloggade användare
 • Configuration Editor – editera och köra nyckeltalsfabriker (Measure Factories)
 • FTP-klient – hämta och lämna externa data
 • Integrerad versionshantering med GIT

Kontakta mig

Jag vill veta mer om:
Mina uppgifter
Kontakt mig helst via:
E-post
Telefon