DiveLine/DivePort administration

Ofta är behörigheten en väldigt viktig fråga i en organisation. Vem ska få se vad? Det finns många olika anledningar till att styra så att rätt personer får tillgång till rätt saker. 

Det kan vara att man är mån om att inte sprida affärsdata eller så kan det finnas känslig persondata som bara några få ska ha tillgång till. I senare fallet kanske man även har kravet på sig att ta fram loggar för att exakt se vilken information som visats på personnivå och vem som har sett denna information. Det kan också vara så att man vill styra sina användare så att de snabbare kommer dit de ska.

Målgrupp och förkunskaper

Denna kurs vänder sig främst till den som har rollen att administrera rättigheter till diverdata och sidor i portalen. Även du som är kravställare för behörighetsgrupperingarna har fördel av att ha gått denna kurs. Förkunskapskrav är att du har gått Diver Grundkurs.

Vad har jag lärt mig efter kursen?

Efter avslutad kurs kommer du att kunna lägga upp användare och grupper i DiveLine som styr behörigheten i Diver Platform. Du kommer att ha kunskap om hur man effektivast delar ut rättigheter på katalognivå, på en specifik modell, eller till och med på specifika delar i en modell. Vidare kommer vi att titta på möjligheten till loggning av dyk och ge en visning på hur dessa loggar kan se ut. Vi går också igenom behörighetsinställningarna i portalen.

Innehåll

  • Mappstruktur och filer i Diver Platform
  • Filreferenser och divelines kraftfulla egenskap Default Search Path 
  • DI-Config 

- Lägga upp aliases

- Users – skapa ny användare, koppla en grupp till en användare

- Groups – skapa ny grupp, koppla användare till en grupp

- ACL – behörighetsinställningar

- Licensing – olika typer av användare

- Audit – sätta upp loggar på specifika dyk

  • Di –Controller

- Se vilka användare som är uppkopplade

- Spåra hög cpu/minnesanvändning

  • Dictl

- Kommandoradskonfiguration

- Information om hur man skulle kunna bygga modeller på sin användardata

  • Portalen

- Skapa nya sidor och miljöer

- Olika typer av behörighetsinställningar

- Sätta behörigheter på en miljö eller en sida

Allmänt

Kursen förutsätter att det finns en diveline och diveport installation hos kunden. Genomgång, testning och visning sker på lärarens egna PC, men om möjligt avslutas det med en genomgång och visning av kundens egen miljö.

Kursfakta

Kurslängd:

1 dag


Pris:

20 000 kr exkl. moms, samt ev. restid och övriga reskostnader. En alternativ kurs för 10 000 kr exkl. moms kan erbjudas om kursen hålls på distans.


Plats:

Kursen genomförs ute hos kund eller på distans per telefon och fjärrstyrd session.


Kontakt:

Vill du anpassa en kurs efter era behov eller har du andra frågor kontakta utbildningsansvarig per mail.

mikael.renstrom@infotool.se

08-517 99 010


 Analys  Utveckling  Administration
 Diver Grundkurs Workbench ETL  DivePort 
 Diver Fortsättningskurs Workbench Modelldesign  DI-Production
   Workbench Spectre  Diveline/DivePort Admin 
   Diver Rapportpalett  
     

Kontakta mig

Jag vill veta mer om:
Mina uppgifter
Kontakt mig helst via:
E-post
Telefon