Workbench ETL

Visual Integrator är ett grafiskt gränssnitt där du skapar skript för databearbetning. Du får hela tiden en överblick över vad som sker med datat i de olika stegen.

Med Visual Integrator får du tillgång till ett komplett ETL-verktyg. (ETL=Extract, Transform, Load). Med detta verktyg kan du extrahera och integrera data från olika källsystem och vid behov kalkylera, rotera,filtrera och på andra sätt modifiera informationen enligt önskemål.


Visual Integrator kan även utnyttjas för att ladda information till en databas, alternativt kan man välja att bygga analysmodeller som sedan utgör ett informationslager. Det går också skapa tunnelskript med Visual Integrator, vilket gör att användarna kan få tillgång till realtidsinformation.

Målgrupp och förkunskaper

Denna kurs vänder sig till dig som tar fram underlag för beslutsdokument genom uttag ur databaser eller textfiler, samt till dig som i dag sitter och gör sammanställningar i Exceldokument med data från olika källor. Du bör ha gått Diver Grundkurs för att förstå hur datat kommer att användas i slutändan.

Vad har jag lärt mig efter kursen?

Efter avslutad kurs har du kunskap om ett kraftfullt och användarvänligt ETL-verktyg som med fördel utnyttjas för att skapa indatat till divermodeller, men som även kan användas i andradelar av din organisation. Vi rekommenderar att du även går Modelldesignkursen för att förstå hur datat ska användas till modellbyggen.

Innehåll

  • Gränssnittet i Visual Integrator
  • Olika input-objekt
  • Processobjekt för hopslagning av data, kalkyleringar, formatering, rankning, sortering, filtrering, gruppering & rotering av data
  • Olika output-objekt
  • Arbeta med flera tasks
  • Dynamiska och statiska parametrar i integratorscript
  • Tunnelscript
  • Inställningar i Visual Integrator

Allmänt

Deltagarna får tillgång tillPC och vi jobbar praktiskt med övningar. Kursdokumentation på engelska ingår.

Kursfakta

Kurslängd:

1 dag


Pris:

6000 kr exkl. Moms

I priset ingår lunch, fika och kursdokumentation.


Plats:

Kurserna genomförs i våra lokaler på Birger Jarlsgatan 33, Stockholm


Kontakt:

Vill du anpassa en kurs efter era behov eller har du andra frågor kontakta utbildningsansvarig per mail.

mikael.renstrom@infotool.se

08-517 99 010


 Analys  Utveckling  Administration
 Diver Grundkurs Workbench ETL  DivePort 
 Diver Fortsättningskurs Workbench Modelldesign  DI-Production
   Workbench Spectre  Diveline/DivePort Admin 
   Diver Rapportpalett  
     

Kontakta mig

Jag vill veta mer om:
Mina uppgifter
Kontakt mig helst via:
E-post
Telefon