Workbench Modelldesign

Alla organisationer behöver någon typ av uppföljning. Om informationen finns lagrad så går den att analysera.

Med hjälp av verktygen i Diver Platform kan du extrahera denna information och bygga de modeller som därefter utnyttjas i Diver Platform analys och rapporterings-verktyg. Med hjälp av rätt information, som byggts ihop på rätt underlag, så är det lättare att fatta rätt beslut.

Målgrupp och förkunskaper

Denna kurs vänder sig främst till utvecklare som ska tillgodose organisationens behov av analysmodeller. Förkunskapskrav är att du har gått Diver Grundkurs.

Vad har jag lärt mig efter kursen?

Efter avslutad kurs kommer du att kunna skapa de modeller som verksamheten behöver för sina analyser och rapporter. Du kommer också att lära dig hur du kopplar in extern information via så kallade lookuper, samt hur du kopplar ihop flera modeller så att de upplevs som en enda datakälla. Vi kommer även att diskutera hur man hanterar stora datamängder och hur man optimerar byggtider och svarstider. 

Innehåll

  • Bygga analysmodeller
  • Olika indatakällor
  • Skapa dimensioner, infofält och summeringar
  • Formatera, sortera och editera fält
  • Skapa och tolka loggar
  • Hantering av stora datamängder
  • Skapa dykplaner
  • Få en kännedom om möjligheten att splitta modeller
  • Kontrollera ditt verk i ProDiver

Allmänt

Deltagarna får tillgång till PC och vi jobbar praktiskt med övningar. Kursdokumentation på svenska ingår.

Kursfakta

Kurslängd:

1 dag


Pris:

6000 kr exkl. Moms

I priset ingår lunch, fika och kursdokumentation.


Plats:

Kurserna genomförs i våra lokaler på Birger Jarlsgatan 33, Stockholm


Kontakt:

Vill du anpassa en kurs efter era behov eller har du andra frågor kontakta utbildningsansvarig per mail.

mikael.renstrom@infotool.se

08-517 99 010


 Analys  Utveckling  Administration
 Diver Grundkurs Workbench ETL  DivePort 
 Diver Fortsättningskurs Workbench Modelldesign  DI-Production
   Workbench Spectre  Diveline/DivePort Admin 
   Diver Rapportpalett  
     

Kontakta mig

Jag vill veta mer om:
Mina uppgifter
Kontakt mig helst via:
E-post
Telefon