Kontakta migAdministration Environment

Visa mer
Visa mindre

Administration Environment är en lösning för analys och presentation av hela innehållet i Diver Platform. Här ges möjligheten att få ett helhetsgrepp om användare och användning, modell- och portalstruktur samt schemaläggning i Diver Platform. Administration Environment underlättar för administratören och utvecklaren.

Visa mer
Visa mindre


Mervärde av att ha kontroll på sin lösning

Att följa upp användaraktivitet är en självklarhet. Genom att kunna se om systemet används på bästa möjliga sätt kan fler användare dra större nytta av lösningen. Det är lättare att identifiera användarnas behov och se till att informationen som finns tillgänglig faktiskt utnyttjas.

Med Administration Environment följs även systemets struktur och drift upp på ett enkelt sätt. Detta underlättar mycket vid felsökning, underhåll, större ändringar och användarhantering.

Visa mer
Visa mindre


Lättare arbete för utvecklare och administratörer

Administrationsmiljön presenteras med ett antal rapporter i webbportalen DivePort. Dessa delas upp i uppföljning av modeller, portal och användare följt av avancerad uppföljning för användare och schemalagda aktiviteter.

För varje rapport finns också ett flertal urvalsmöjligheter samt möjligheten att klicka för att visa mer detaljerad information.

Visa mer
Visa mindre

Genom att bryta ner portalaktivitet per användare kan vi enkelt se hur många som utnyttjar systemet och hur många som använder det för sällan.

En viktig del är också möjligheten att analysera schemalagda aktiviteter. Detta ger en mycket bra översikt över hur jobben är schemalagda och vilka tidpunkter servern belastas mest.

Visa mer
Visa mindre


Hitta alla fältnamn och filer

Du kan hitta alla fält som finns i installationen, vilket är bra vid namnbyte och felsökning. Du kan också hitta var alla filer finns och var de finns publicerade.

Visa mer
Visa mindre

Välkommen!

Tyvärr använder du dig av en osäker webbläsare som inte stöjds längre ...

Microsoft (skaparna av Internet Explorer) har slutat skicka ut uppdateringar till versionen Internet Explorer 10 och nedåt.
Detta gör att din nuvarande version inte är tillförlitlig.
Vi ber dig därför att ladda ner någon av webbläsarna nedan.

Ladda ner Microsoft Edge Ladda ner Firefox Ladda ner Google Chrome
Fortsätt att besöka sidan ändå