Kontakta migWorkbooker

Visa mer
Visa mindre

Workbooker tar uppgifter från flera olika Diver-markörer och slår samman dessa till en Excelarbetsbok. En sådan Excelarbetsbok kan man sedan använda vid automatiska utskick till t.ex. externa kunder, eller kanske inom den egna organisationen. Ingress...

Visa mer
Visa mindre


Sammanställ data från olika källor

Ibland uppstår behov av att sammanställa data från flera olika Diver-markörer, och ibland även från ytterligare källor. Detta kan vara aktuellt t.ex. när en extern kund vill ha kontinuerlig information om leveranser och/eller övrig statistik, men kan också vara aktuellt vid utskick inom den egna organisationen. Att sammanställa dessa uppgifter medför manuellt tidsödande klipp-och-klistra-arbete, där den mänskliga faktorn innebär en risk för fel. För att göra detta arbete enklare och säkrare har vi tagit fram Workbooker, som automatiskt kan slå samman uppgifter från flera källor till en Excelarbetsbok.

Visa mer
Visa mindre


Logisk uppdelning i flikar

Data från varje Diver-markörer hamnar i en egen flik i Excelarbetsboken. Om det finns data i t.ex. externa textfiler kan denna också infogas i Excelarbetsboken. Det är också möjligt att infoga bilder, t.ex. ett diagram, eller ett processflöde. Bilderna kan ha lästs ut från Diver, t.ex. ett diagram, eller komma från andra källor.

Visa mer
Visa mindre


Kan schemaläggas och startas via Integrator

Workbooker kan schemaläggas och köras som en del i ett Integratorscript. Detta gör att arbetet med att sammanställa Excelarbetsböcker kan automatiseras helt, vilket frigör tid och minskar risken för fel.

Visa mer
Visa mindre

Visa mer
Visa mindre

Välkommen!

Tyvärr använder du dig av en osäker webbläsare som inte stöjds längre ...

Microsoft (skaparna av Internet Explorer) har slutat skicka ut uppdateringar till versionen Internet Explorer 10 och nedåt.
Detta gör att din nuvarande version inte är tillförlitlig.
Vi ber dig därför att ladda ner någon av webbläsarna nedan.

Ladda ner Microsoft Edge Ladda ner Firefox Ladda ner Google Chrome
Fortsätt att besöka sidan ändå