IBP, Infotool Budget och Prognos

Helintegrerat budget- och prognosverktyg.
Infotools budget- och prognosverktyg är enkelt att använda för ekonomiavdelningen, controllers och verksamhetschefer och dessutom helt integrerat med Diver Platform för bättre beslutsstöd. Det finns mycket att vinna på att jobba i ett gemensamt system.

• Sparar tid med en effektiv process
• Struktur i budgetprocessen
• Säkerhet i siffrorna
• Överblick på hela verksamheten
• Bättre teamwork

Lugn i budgetprocessen
Med ett strukturerat arbetssätt i IBP, budget- och prognos, får du bättre överblick och kontroll. Det sparar tid och ger ett skönt lugn i budgetprocessen, när verksamhetens ekonomiavdelning, controllers och chefer ska lägga budget och ta fram prognoser.


 ”Vi vinner tid, minskar risken för fel och genom att alla jobbar i ett gemensamt system, får vi en mer enhetlig struktur på budgetprocessen." 

Bo Garneij, f.d. chefscontroller på Huddinge kommun.


Snabbjobbade kostnadsposter

Om du frågar våra användare, så får du veta att enkelhet och användarvänlighet är det bästa med Infotools verktyg. Löneuppgifterna är redan är inlästa från personalsystemet, vilket gör det mycket snabbare och roligare att jobba med den största kostnadsposten i organisationen.

En del i ett komplett BI-verktyg
IBP, budget- och prognos är även ett kraftfullt BI-verktyg eftersom det är helt integrerat med beslutsstödet Diver Platform. Du får smart överblick på budget- och prognosarbetet, men också på hela verksamheten med analys, rapporter och uppföljning.

Prova själv, boka en demo.

Created with Sketch.

Kontakta mig

Jag vill veta mer om:
Mina uppgifter
Kontakt mig helst via:
E-post
Telefon