Om Infotool

Sveriges bästa it-företag.

Infotool är ett svenskt it-företag som erbjuder utveckling, lönsamhet, effektivitet och bättre teamwork. Just nu rankas vi som Sveriges bästa it-företag värderat utifrån kvalitet och kundnöjdhet, enligt undersökningsföretaget Radar. Faktum är att vi har varit topp 5 - 5 år i rad. Det är vi ödmjukt stolta och tacksamma över. 


Business intelligence, på riktigt

Infotool erbjuder lösningar för BI samt budget och prognos som med fördel kan användas av alla medarbetare i organisationen.
Vi har tjugo års erfarenhet av att jobba tätt tillsammans med våra kunder, för att identifiera de verkliga behoven
och nå verksamhetsnytta på kostnadseffektiva sätt.

Du får en drivande kraft, men också tillgänglig och lyhörd support som gör det enkelt att förstå och sätta sig in i våra verktyg. Det gör att du snabbt kommer igång och hittar dina nya arbetssätt. Och när implementeringen är klar finns vi kvar. Räkna med teamwork, på riktigt.

BI-lösningar som beslutsstöd och planeringsverktyg
Fördelen med våra BI-lösningar är överblick och helhetsperspektiv på din verksamhet. Stora mängder komplex data,som finns i din organisation, omvandlas till samlad och strukturerad information för varje enskild medarbetare i teamet.

Infotool har hjälpt tusentals svenska privata företag, offentliga verksamheter, skolor och universitet med användarvänliga, effektiva planeringsverktyg och beslutsstöd.

Sveriges bästa jobbarkompis
Vi gör jobbet enklare för tusentals ekonomer, HR-chefer och andra beslutsfattare varje dag. Med relevant och användbar information som gör det enkelt att planera resurser, göra prognoser och fatta rätt beslut på ett mer effektivt sätt – som i sin tur utvecklar lönsamhet och kvalitet. 

Infotool finns representerade i samtliga nordiska huvudstäder, inklusive Stockholm. Här i Sverige har vi dessutom ett regionkontor i Halmstad. Vill du också ha hjälp? 

Kontakta mig

Jag vill veta mer om:
Mina uppgifter
Kontakt mig helst via:
E-post
Telefon