Kunder

Branschöverskridande business intelligence.

Infotool har under byggt upp ett brett branschkunnande under tjugo roliga verksamhetsår tillsammans med våra kunder. Med djup kunskap om business intelligence och optimerade it-lösningar för inköp, produktion, personal, planering, logistik och kundhantering har vi kunna bidra till ökad konkurrenskraft, bättre lönsamhet och verksamhetsutveckling. Stort tack för förtroendet.


Här hittar du några av våra kunders utmaningar, lösningar och tankar om resultatet av samarbetet med oss.

Tillverkning och industri
Scania IT AB
Elmo Sweden AB
Stiga Sports AB
Bergman & Beving Operations AB
Momentum Group Services AB
Kemetyl AB

Tools A/S
Nexans Sweden AB

Tecnau AB

Wulff Supplies AB
Smurfit Kappa
BabyBjörn AB

Modul-System HH AB

Orion Pharma AB

Mentor EHF

Gränges Sweden AB

BLS Industries AB

Eson Pac Group AB

Boliden Commercial AB

Haki AB

Gigant AB

Nobia AB

Himla AB

Dahl Sverige AB

SWEP International AB

Universitet och högskolor

Lunds universitet
Linnéuniversitetet
Uppsala universitet

Högskolan Dalarna

Jönköping University

Malmö Universitet

Karlstads universitet

Umeå universitet

Mittuniversitetet


Kommuner och statliga myndigheter
Gotlands kommun
Örebro kommun

Arjeplogs kommun

Skellefteå kommun

Huddinge kommun
Räddningstjänsten Syd

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Tillväxtverket

Hälsa och sjukvård

Landstinget Dalarna

Landstinget i Värmland

Stockholms läns landsting

Västerbottens läns landsting
Region Örebro län

Region Jämtland Härjedalen

Region Skåne

Region Jönköpings län
Folktandvården Gävleborg AB


Bransch-och yrkesorganisationer
Svenska Kommunalarbetareförbundet

Bank och försäkring
SEB

Trygg-Hansa Försäkring


Retail, handelsföretag
Himla AB
Nobia AB

BabyBjörn AB

Stiga Sports AB


Transport och logistik
Hallands Hamnar AB

Medicarrier AB

A-Train AB, Arlanda Express
PostNord Strålfors Group AB


Fastigheter
Fastighets AB Polaris


Kultur, nöje, fritid
Liseberg AB
Tidskriften Chef Stockholm HB

SkiStar AB

Statens försvarshistoriskamuseer, SFHM

Kontakta mig

Jag vill veta mer om:
Mina uppgifter
Kontakt mig helst via:
E-post
Telefon