Kontakta mig

Measure Factory i Diver Platform

Measure Factory med ett gemensamt måttbibliotek från en enda säker källa ger dig och ditt team ett tryggt försprång. En uppsättning affärsregler, en uppsättning metadata för alla datakällor innebär effektivt samarbete och bättre beslutsfattande.

  • Gemensamt måttbibliotek
  • Konsekventa affärsregler och metadata
  • Säker analys och presentation
  • Transparens och teamwork
  • Self service

MEASURE FACTORY: DATA FRÅN EN SÄKER KÄLLA

Samma uppsättning affärsregler och konsekvent metadata för samtliga datakällor garanterar trygg standardisering i en gemensam plattform. Measure Factory är en integrerad del av Diver Platform, som är ett gemensamt och effektivt beslutsstöd för funktioner inom exempelvis ekonomi, löner och personal, produktion, logistik och försäljning.

Konsekventa definitioner av data sparar mycket tid och resurser för enskilda medarbetare och hela företaget. Med en sann bild av verkligheten och hur organisationen presterar är möjligheterna bättre att nå kvalitets- och lönsamhetsmål.

DEFINIERAD OCH STANDARDISERAD AFFÄRSREGEL

Så hur fungerar det i praktiken? Measure Factory ser till att samma definition av en affärsregel tillämpas varje gång affärsregeln skapas. Affärsregeln standardiseras från alla källor som data hämtas från. När affärsregeln definierats en gång återanvänds den konsekvent och automatiserat.

SÄKER ANALYS OCH PRESENTATION

Användare som använder data som byggts med konsekventa och validerade affärsregler har en bättre förståelse för vad siffrorna representerar. Konsekvent data in ger konsekvent och tydlig data ut. Med konsekvent data har hela teamet samma bild av verksamheten och kan presentera

MEASURE FACTORY MED KONSENSUSBASERADE KPI:ER

Teamwork är en integrerad del av Measure Factory. Med konsensusbaserade KPI:er för ledningsgrupp och teammedlemmar jobbar alla åt samma håll med full tillit till gemensam och transparent data.

Läs mer om Measure Factory

Vill du veta mer om Measure Factory och vinsten för just ditt företag?

Visa mer
Visa mindre

Välkommen!

Tyvärr använder du dig av en osäker webbläsare som inte stöjds längre ...

Microsoft (skaparna av Internet Explorer) har slutat skicka ut uppdateringar till versionen Internet Explorer 10 och nedåt.
Detta gör att din nuvarande version inte är tillförlitlig.
Vi ber dig därför att ladda ner någon av webbläsarna nedan.

Ladda ner Microsoft Edge Ladda ner Firefox Ladda ner Google Chrome
Fortsätt att besöka sidan ändå