Produkter och verktyg

Beslutsstöd, business intelligence, budget- och prognosverktyg.
Utmaningen är sällan att det saknas beslutsunderlag, snarare tvärt om. BI-system hittar och strukturerar information som gömmer sig i stora mängder komplex data och omvandlar till användbar information, insikter och beslutsstöd. Vi hjälper dig att göra jobbet enklare, oavsett vilken position du har i din organisation.

Gör jobbet enklare
Vi har verktyg för beslutsstöd, analys av nyckeltal, planering, budget och prognos. Så att du kan jobba enklare, mer effektivt, följa upp och styra verksamheten mot kvalitets- och lönsamhetsmål tillsammans. Measure Factory från Dimensional Insight erbjuder allt detta.


• Helhetsperspektiv för insikt.
• Bättre beslutsstöd för utveckling.

• Direktåtkomst till information.

• Transparens i informationsflödet.


Snabbt igång i rätt tid 
Våra lösningar är oberoende av din nuvarande it-struktur och kan därför integreras med din befintliga lösning eller den du väljer i framtiden. Vi anpassar dina nya arbetsverktyg till verksamheten, så att du kommer igång snabbt och på utlovad tid.

Infotool gör ett grundligt förarbete, du får detaljerade tidsplaner och budget för projektet. Maximal trygghet, utan risker. Vill du veta mer om vår implementeringsgaranti?

Kontakta mig

Jag vill veta mer om:
Mina uppgifter
Kontakt mig helst via:
E-post
Telefon